Etusivu | Glastron | Muut tuotteet ja työt | RahoitusGlastron 2009 suoritusarvot | Suoritusarvovertailuja eri merkkien välillä: 18-jalk. / 20-jalk. /25-jalk. / 27-jalk.

Glastron 2009 suoritusarvot BoatTest.com:ssa

Suoritusarvot ja polttoainetalous

 

Glastron-veneiden hämmästyttävän hyvät suoritusarvot ja erinomainen polttoainetalous perustuvat  vuosikymmenet kestäneeseen veneenrakennuksen jatkumoon. Jokainen venemalli tarjoaa suorituskyvyn osatekijät, joita veneilijät todellakin arvostavat:
  •  erittäin nopea liukuun (plaaniin) nousu
  •  minimaalinen keulan nousu (näkökentän katoaminen)
  •  vaikuttava huippunopeus
  •  alhainen liukukynnys (erityisen tärkeää vedettäessä rengasta, tuubia, polvilautaa tai wakebordia)
  •  helppo käsiteltävyys
  •  erinomainen polttoainetalous

Legendaarinen SSV (Super Stable Vee) runkosuunnittelu on suurin syy Glastron-veneiden käsiteltävyyden ja suorituskyvyn erinomaisuuteen. Veneet ovat nopeita nousemaan plaaniin, vakaita huippunopeuksilla ja tiukoissa käännöksissä. SSV-rungon keveys ja hydrodynaaminen vaikutus tuottavat toisen suuren edun, erinomaisen polttoainetalouden.

Toinen erinomaiseen suorituskykyyn ja polttoainetalouteen vaikuttava seikka on patentoitu VEC (Virtual Engineered Composites)-tuotantoteknologia rungon valmistuksessa. Pääosa muista venevalmistajista yhä valmistaa veneensä avoimessa muotissa käsinlaminointina, joka on mittaepätarkkaa, työvoimavaltaista ja altista laadunvaihtelulle. Toista ovat VEC-valmistetut veneet, ne ovat suljetun suurpainemuottivalmistuksen ansiosta mittatarkkoja, ympäristöystävällisiä (minimaalinen materiaalihukka), kevyitä ja kestäviä veneitä. Korkeasti automatisoituun ja tietokoneohjattuun VEC-tuotantoteknologian käyttöön on mahdollisuus vain teollisuudenalan suurimmilla ja edistyksekkäimmillä valmistajilla. Time magazine-lehden "Tulevaisuuden Tehtaaksi" kutsuma Glastronin Little Fallsin tuotantolaitos onkin koko teollisuudenalan edistyksellisimpiä ja tehokkaimpia. Tehdas onkin herättänyt laajalti mielenkiintoa niin kuluttajien kuin kilpailevien veneenvalmistajien ja venealan etujärjestöjen taholta.

Glastronilla on esittää kattavasti jokaisesta mallistaan suorituskykytekijät ja polttoainetalouden arvot ja ne ovatkin pääsääntöisesti selvästi keskimääräistä paremmat. Polttoainetalouden vertai-lussa veneiden kulutuserot saattavat vaihdella helpostikin 20-30 %:a. Esimerkiksi sport cruiserin kulutusero saattaa olla 3 gallonaa/h tietyllä vakionopeudella (esim. 30 MPH/h, n. 26 solmua). Tavanomaisella kauden ajotuntimäärällä 100 h ylimääräiseksi polttoainekuluksi tullee epätaloudelli-semmalla vaihtoehdolla liki 1 500 euroa. Joillekin polttoaineenkulutuksella ei ole suurta väliä, mutta käytännössä suuri polttoaineenkulutus saattaa vähentää halukkuutta lähteä varsinkin pitemmille veneretkille. Polttoainekulutuksen taulukoita on kohtuullisen helppo tulkita, eri vaihtoehtojen yhteismitallistamisessa tärkeää on ajonopeuden yhdenmukaisuus. Toisaalta arvot MPG (miles per gallon) tai GPH (gallon per hour) yhteismitallisella nopeudella kertovat paljon, em. arvoista voi johtaa arvot km/litra, litraa/h tai litraa/mpk. Yksiköiden muuntamiseen apua löytyy esim.
osoitteesta www.digitaldutch.com/unitconverter.

Kiinnostuksen kohteena olevan venevalmistajan edustajalta kannattaa pyytää suoritusarvo- ja polttoainetaloustaulukkoja. Mikäli näitä ei ole saatavilla niin valmistaja ei pidä tälläisiä tietoja oleellisina tai he tietävät omien parametriensa olevan keskimääräistä huonompia eikä tällöin tietojen antaminen ole varsinainen myyntivaltti. Puolueettomia kolmannen tahon tekemiä vertailuja tai koeajoraportteja löytyy esim. osoitteesta
http://www.boattest.com.


 
 
 
 
 
   
 
 
 

 
 


 
   
 
 

 
 


 
   
 
 

 
 


 
   
 
 

 
 


 
   
 
 

 
 

 
 
    
 
 

 
 


 
   
 
 

  


 
   
 
 

  


 
   
 
 

  


 
   
 
 

  

 
 
   
 
 

  


 


 

       

Oikeudet muutoksiin pidätetään.          © 2009 Triumph Boats ja Leisure Tech Finland Oy